Ana içeriğe atla

 

Temel İlk Yardım Eğitimi

 

İlkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden; Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

 

İlk yardım sertifikası nereden ve nasıl alınır?

 

Sağlık Bakanlığından yetkili ilkyardım eğitim merkezimizde 16 saatlik "Temel İlk Yardım Kursu"na katılarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan uygulamalı ilkyardım sınavlarına girip başarılı olarak "İlk Yardım Sertifikası" sahibi olabilirsiniz. 

İlkyardım sertifikaları 3 yıl geçerli olmaktadır. Belge süresi dolmak üzere olan ilkyardımcılar, ilkyardım eğitim merkezimizce düzenlenen 8 saatlik” İlk Yardım Yenileme Eğitimi’ne” katılarak sınav şartı aranmaksızın mevcut belgelerini yenileyebilmektedir

Not: SUBU İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak vereceğimiz İlk Yardım Eğitim Kursları SUBU bünyesinde eğitim gören tüm öğrencilerimize ücretsizdir. Kursiyerler sadece İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek durumundadırlar.

 

İçerik


Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatımız:

 • Giriş olay yeri değerlendirme,
 • Temel Yaşam Desteği (Bebek),
 • Temel Yaşam Desteği (Çocuk ve yetişkin),
 • Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 • Zehirlenmelerde ilk yardım,
 • Boğulmalarda ilk yardım,
 • Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
 • Yanık ve donmalarda ilk yardım,
 • Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
 • Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
 • Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
 • Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.
 • Otomatik Eksternal Defibrilatör Eğitimi

 

Gerekli Bilgiler


Acil durumlarda iyi niyet ve yardım severlik duygularını doğru ve bilinçli uygulamalarla bütünleştiren ve hayat kurtarmak isteyen herkes ilkyardım eğitimi alabilir. 

 

İlkyardım kursları Temel ilkyardım eğitimi (16 saat), İlkyardım yenileme eğitimi (8 saat) ve Standart ilkyardım eğitimi (40 saat) olarak düzenlenebilmektedir. Yenileme eğitimlerine katılmak için 3 yıllık geçerlilik süresi dolmamış ilkyardım sertifikası sahibi olmak gerekmektedir. 

Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi almak için corgev@subu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

İLKYARDIM EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Bir kaza anında veya hayati tehlike yaratan olaylarda, ani rahatsızlık geçiren hastalarda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması, hasta veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanmadan olaya müdahale edebilmeyi, olay ile ilgili yardım çağırmak için doğru yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretmek ilkyardım eğitimi amaçlarındandır.

Gelişmiş ülkelerde sağlanan hızlı ve etkin acil sağlık hizmetleri ve yaygınlaşmış ilk yardım eğitimleri sayesinde kalp ve solunum durması yaşanan vakaların %20’si olay yerinde başlayan müdahaleler sayesinde kurtarılmaktadır. Bu sebeple bu ve buna benzer acil durumlarda, kullanımı bu eğitim içeriğinde de yer alan Otomatik Eksternal Defibrilatörler (Şok Cihazları) kullanıldığında sağ kalım oranları %50-70’e kadar çıkmaktadır.

Bu eğitimle birlikte; ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleler hakkında bilgi ve beceri kazanımı elde edeceksiniz.

Süratle artan nüfusumuza, artan trafik hacmine ve sanayideki yoğun gelişmelere bağlı olarak, iş ve trafik kazaları da her yıl alınan tüm önlemlere rağmen, katlanarak artmaktadır.

Diğer yandan ülkemizde jeolojik yapı ve deprem fayındaki konumu gibi faktörlere bağlı olarak deprem, toprak kayması ve çığ gibi afetlerle sık sık karşılaşılmakta; kömür madenlerimizde meydana gelen göçük ve grizu patlamaları, ayrıca terörizm nedeniyle her an üzücü olaylar yaşanmaktadır.

Genelde tüm kazalarda ölümlerin %10’u ilk beş dakikada, %50’si ilk 30 dakikada meydana gelmektedir. Uzmanlar bilinçli, kaliteli, isabetli, zamanlı ve süratli bir şekilde sağlanan ilk ve acil yardım müdahaleleri ile ölenlerden en az %20’sinin kurtarılmalarının mümkün olabileceğini belirtmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)verileri incelendiğinde ülkemizde her yıl neredeyse 100.000 kişi erken ve doğru müdahale edildiğinde geri döndürülebilir ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybetmektedir

Ancak bilindiği gibi ülkemizde kurtulma ve malul kalma oranı gelişmiş ülke değerlerinin oldukça altında bulunmaktadır. Kaza ve felakete uğrayanları ölümden kurtarmak ve sakat kalmalarını önlemede başarı, verilecek eğitimin yaygınlığı, kalitesi, kullanılacak araç, gereç ve donanımın standartları ve miktarı ile belirlenebilir.

İlk yardım hizmetlerinde acil müdahale, özel bilgi, deneyim, ekip, donanım ve örgütlenme gerektirmektedir. Acil müdahale gerektiren bir hastaya uygun yaklaşım ve tedavi hayat kurtarıcı olabildiği gibi yanlış veya eksik bir uygulama ile düzeltilmesi imkânsız sonuçlara yol açmak da mümkün olmaktadır.

SUBU İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ’mizde konunun uzmanı olmayan insanların da kolayca anlayıp uygulayabileceği bir anlatımla;

 • İlk yardımın tanımı ve ABC’si;
 • Travmada ilk yardım hizmetleri ve uygulama şekilleri;
 • Özellikle akut zehirlenmelerde tıbbi ekip gelinceye veya tıbbi ekibe ulaşıncaya kadar uygulanacak acil yardım hizmetleri ve uygulama yöntemleri;
 • Senkop, şok, koma ve konvülsiyon durumlarında her duruma özgü ilk yardım ve uygulama şekilleri;
 • Vücuda (kulak, burun, boğaz, göz, solunum yolları ve mide) yabancı cisim kaçması halinde uygulanabilecek basit fakat bilimsel acil yardım yöntemleri;
 • Her yaştan, her kesimden insanın hayatı boyunca en az bir kere karşılaşabileceği yanık vakalarında uygulanması gereken bilinçli ilk müdahale yöntemleri;
 • Allerji ve donma durumlarında uygulanması gereken ilk yardım hizmetleri ve uygulama şekilleri teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.