Ana içeriğe atla

Eğitmenlerimiz

Prof. Dr. Cemil ÖRGEV

(corgev@subu.edu.tr)

      
resim 1  SUBU İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü ve SUBU İlk Yardım Eğitim Merkezi Eğitmeni olarak  çalışmaktadır.

  Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde 2016-2020 sürecinde ve SUBU Sakarya Meslek  Yüksekokulu ve SUBU Üniversite Ortak Dersi olarak diğer Meslek Yüksek Okullarında “Temel İlk        Yardım  Eğitimi” dersini 2018-2021 sürecinde vermiştir.

  “ORGEV, C., (2018). İlk ve Acil Yardım Hizmetleri ve Organizasyonu” konulu ilk yardım kitabı bulunmaktadır.


 

 

 

 

Doç. Dr. Feride TAŞKIN YILMAZ  (feridetaskinyilmaz@subu.edu.tr)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Hemşirelik bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEVAHİR  (fatmacevahir@subu.edu.tr)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Hizmetleri Programı Bölümü başkanı olarak görev yapmakta ve “İlk ve Acil Yardım Hizmetleri" dersini vermektedir. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bahadır DEMİR  (oguzhandemir@subu.edu.tr)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TANRIKULU  (ftanrikulu@subu.edu.tr)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selma YILAR  (selmayilar@subu.edu.tr )  

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Canan BİRİMOĞLU OKUYAN  (cananbirimoglu@subu.edu.tr)

SUBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Arş. Gör. Buse METE  (busemete@subu.edu.tr)

SUBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

 

Arş. Gör. Halit ÇELİK  (halitcelik@subu.edu.tr)

SUBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.